Aby zareklamować obuwie należy:

 1. Zareklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem (formularz do pobrania) wysłać na adres sklepu,

  podać przyczynę reklamacji (reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie konsumenta, ewentualnie też dokumentację fotograficzną), dane osobowe konsumenta.

 2. Należy dołączyć dowód zakupu . (jest podstawą do przyjęcia towaru do reklamacji).

 3. Dla usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o wysyłanie obuwia suchego i czystego

 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.

 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.

Pamiętaj!

Reklamacjom nie podlega:

 • naturalne zużywanie się obuwia,

 • uszkodzenia mechaniczne,

 • obicia, otarcia,

 • deformacje powstałe w wyniku niedopasowania buta do stopy,

 • uszkodzenie wynikłe z niewłaściwego użytkowania i nieodpowiedniej konserwacji,

 • przemakanie obuwia